Design Experience

Zhongguo Zun, A project of KPF£¨Shih-I Chou, was KPF Senior Associate Principal)